Warksjops – blaozen

Warksjop

Midwinterhoorn leren blazen bij Midwinterhoorngroep Eibergen.
Helaas door de corona gaan deze lessen momenteel niet door.
Wij hebben een groep voor beginners, waar meer aandacht individueel kan worden gegeven.
In 10 lessen worden de eerste blaastechnieken bijgebracht.
De lessen vinden plaats in Kulturhus ’t Spieker op dinsdagavond vanaf 19.00 uur.

Opgave via het secretariaat van de Midwinterhoorngroep Eibergen.

Telefoon/app: 06-50618474

E-Mail: info@midwinterhoorngroepeibergen.nl