Contact

Contact opnemen

Message

Gegevens

Beloningsbeleid:
Het bestuur en leden van commissies ontvangen uit hoofde van hun functie daarvoor geen vergoeding. Onkosten daarvoor ten behoeve van de vereniging zijn wel declarabel.

Kamer van Koophandel: 58135049

RSIN/Fiscaalnummer: 8528.90.333

Werving gelden:
Inkomsten betreffen subsidie, optredens, bouwen hoorns, jaarlijkse wandeling, donaties en crowdfunding bij speciale acties.
Deze gelden worden volledig besteed aan het realiseren van het voorgenomen beleid.

Beleidsplan op hoofdlijnen:
– Instand houden en zo mogelijk uitbreiden van het Immaterieel Erfgoed.
– Jeugd interesseren voor de midwinterhoorntraditie en onze vereniging.
– Bouwen van de midwinterhoorn met jeugdigen en volwassenen.
– Blazen bij Adventsgelegenheden in de breedste zin.
– Ondersteunen midwinterhoornwandelingen van andere groepen.
– Realiseren Midwinterhoornplantage.