Beleidsplan

Beleidsplan 2023 – 2025

Midwinterhoorngroep Eibergen

Inhoud: *geldigheidsduur/missie/visie

*Huidige situatie *Ambitie

*Toekomst/organisatie

Eibergen, 1 november 2022

 

Visie

De Midwinterhoorngroep Eibergen wil het Immaterieel Cultureel Erfgoed in stand houden en uitbreiden. Met voortzetting van de voorlichting, bouw- en blaas optredens maar ook met nieuwe initiatieven, zo mogelijk met medewerking van andere Midwinterhoorngroepen in de regio/provincie. 

Missie

Om het erfgoed in stand te houden willen we de aanpak actualiseren van: de blaas optredens/de wandeling/de warkshops en de presentatie. Nieuwe initiatieven: verder uitwerken van de projectplannen:

A. Projectplan Ontwikkelen en doorgeven blazen op de Midwinterhoorn. -Het blazen en bouwen met leerlingen van het Voortgezet Onderwijs.

B. Projectplan ”Beleef de Midwinterhoorn” -Het actief bezig zijn met het erfgoed door leerlingen van groep 7/8 van het Basisonderwijs.  

C. De Midwinterhoorn Plantage. Het laten zien van de groei van alle materialen die nodig zijn voor het bouwen van een midwinterhoorn. Daarnaast de algemene voorlichting over het erfgoed in het Educatiecentrum.

D. Midwinterhoorn Arrangement. – Samen met de TIP en de Berkelschippers, bieden we belangstellenden de gelegenheid om kennis te maken met de geschiedenis van de Berkelvaart en de Midwinterhoorn.

Project A: Met medewerking van Scholengemeenschap Het Assink Lyceum (en de provincies Gelderland en Overijssel) leggen wij de basis voor ons projectplan.

Project B: We bieden alle directeuren van Basisscholen in de regio, via het Provinciale Culturele programma ”Reizen in de Tijd”, bestemd voor leerlingen uit groep 7 en 8, de mogelijkheid om hun cultuur lessen te besteden aan de cursus ”Beleef de Midwinterhoorn”

Project C: Het verzorgen van rondleidingen op de plantage en de voorlichting in het Educa-tiecentrum. Hiervoor willen wij in- en extern meer mensen gaan interesseren. Tevens voor het verzorgen van het groenonderhoud, het educatiecentrum en het technische deel.

Project D: De Berkelschippers verzorgen de vaart van de gasten naar de Midwinterhoorn plantage. Na de koffie met pillewegge, informatie met film en rondleiding op de plantage, varen de gasten terug naar de Haven. Wij ontvangen hen in de WEMA om te lunchen, en daarna kunnen de gasten een Happe maken. 

Huidige situatie

Midwinterhoorngroep Eibergen is een actieve vereniging en komt mede daardoor soms op nieuwe ideeën die ze vormgeven. Al jaren geven we presentaties, bouwen we hoorns en geven we blaas optredens in de regio. Voor derden geven we in warkshops de mogelijkheid om het blazen en bouwen onder de knie te krijgen. Ook organiseren we de laatste zondag voor kerst de inmiddels tradionele Midwinterhoornwandeling. Onze groep steekt haar nek uit om het Immaterieel Cultureel Erfgoed verder te promoten en te ontwikkelen. Wij hebben een onderkomen in de kern van Eibergen mogen betrekken waar we met belangstellenden midwinterhoorns bouwen en ook informatie verstrekken. De Midwinterhoorngroep Eibergen heeft een goede samenwerking met scholengemeenschap Het Assink Lyceum, locatie Eibergen. Wij hebben in de afgelopen jaren met een zelfontworpen Power Point presentatie 350 leerlingen over de Midwinterhoorn geschiedenis geïnformeerd en met 100 leerlingen een midwinterhoorn gebouwd. Wij halen de benodigde stammetjes voor het bouwen van midwinterhoorns uit het bos en hebben nagedacht over het herplanten en hoe dat eruit zou kunnen zien. Uit die interne discussie kwam het idee naar voren om een plantage aan te gaan leggen. De Midwinterhoorn plantage aan de oever van de Berkel, naast de nieuwe N18 is inmiddels gerealiseerd. Hier mochten we na de opening al meer dan 200 geïnteresseerden ontvangen naast alle passanten die hier stoppen om de informatie te lezen. Ook hebben wij samen met Culturije uit Berkelland, het lesplan ”Beleef de Midwinterhoorn” geschreven voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, om dit middels het Cultuurprogramma ”Reizen in de Tijd” van de provincie Gelderland, aan scholen te kunnen aanbieden. 

Ambitie

Voor de komende termijn: Bouwen van midwinterhoorns en het leren blazen op de hoorn goed ingepast te krijgen op scholengemeenschap Het Assink Lyceum, locatie Eibergen. Bouwen van midwinterhoorns in de WEMA, Eibergen. Blaas lessen in ’t Spieker, Eibergen. Belangstellenden informeren en stimuleren bij de bouw van en blazen op een midwinterhoorn. Uitrollen cursus ”Beleef de Midwinterhoorn” voor Basisscholen in Gelderland met ondersteuning van de leden. Verder ontwikkelen en onderhouden van de Midwinterhoorn plantage, door een groep Groen en een groep Techniek. Verbreden en vormgeven van de rondleidingen en voorlichting op de Midwinterhoorn plantage. 

Voor de korte en langere termijn

  • Blazen bij Advents gelegenheden in de breedste zin. Midwinterhoornwandeling van andere groepen ondersteunen. Deelname aan Regionale optredens. Ervaringen opdoen met de cursus ”Beleef de Midwinterhoorn”. Onderhoud van en verdere inzet voor ons Midwinterhoorn Atelier in Eibergen. Jeugd interesseren voor de midwinterhoorn traditie en onze vereniging. Onderhoud van de Midwinterhoorn plantage en het Educatiecentrum. 5 Rondleidingen en voorlichting geven op de plantage. Uitvoeren Midwinterhoorn arrangement. Internationale ervaringen opdoen, rond het erfgoed. De kwaliteit van het blazen bevorderen door het stmuleren van deelname aan in- en externe wedstrijden. Zelfstandig of in samenwerking zoeken naar vervanging van de huidige WEMA. 

Toekomst

Op basis van onze visie, missie en ambitie, rekenen wij als bestuur op een verdere groei en verjonging van de Midwinterhoorngroep Eibergen, met inzet van alle leden. De verjonging, waardoor diverse taken doorgegeven kunnen worden, dient voor een bestendige toekomst, om onze 50-jarige traditie in Eibergen in stand te kunnen houden. Wij vervullen een ondersteunende rol over een verdere bouw in het Voortgezet Onderwijs op de Assink locatie in Eibergen en in ons Atelier. 

Organisatie

De Midwinterhoorngroep Eibergen heeft vanaf 1973, onder leiding van de heer G. Hazewinkel, zich als blaasgroep in Eibergen en omstreken gemanifesteerd. In 2013 werden we een vereniging met een bestuur van 5 personen en met statuten, waarna inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgde.’ Ook werd de vereniging aangemeld bij de Belastingdienst. Daarnaast heeft de vereniging de ANBI status. 

Midwinterhoorngroep Eibergen is te bereiken via:

Het bestuur

midwinterhoorn