Beleidsplan

Visie

De Midwinterhoorngroep Eibergen wil het Immaterieel Cultureel Erfgoed in stand houden en uitbreiden. Met voortzetting van de jarenlange voorlichting, bouw- en blaasoptredens maar ook met nieuwe initiatieven, zo mogelijk met medewerking van andere Midwinterhoorngroepen in de regio.

Missie

Om het erfgoed in stand te houden willen we de jarenlange aanpak opnieuw actualiseren: De blaasoptredens / de wandeling en de PP-presentatie.

Nieuwe initiatieven verder uitwerken van de projectplannen:

A. Projectplan Ontwikkelen en doorgeven blazen op de Midwinterhoorn.
– Het blazen met de leerlingen
– Het invullen van Train de Trainer

B. Midwinterhoornplantage

Via Scholengemeenschap Het Assink Lyceum (provincie Gelderland en Overijssel) willen wij dit schooljaar een basis leggen voor ons plan. Door het kweken van interesse, ook bij midwinterhoorn groepen uit omliggende plaatsen van Berkelland, via een cursus ”Train de Trainer” dat ook verder door geven, waarbij blazers van de midwinterhoorngroepen uit deze plaatsen gemotiveerd worden om naast volwassen beginners ook jeugdige leerlingen op te vangen en verder te begeleiden binnen hun eigen groep.

Huidige situatie

Midwinterhoorngroep Eibergen is een actieve vereniging en kan mede daardoor een voortrekkers positie vervullen bij het vorm geven van nieuwe ideeën.

Al jarenlange geven we presentaties,  bouwen we hoorns en geven we blaasoptredens in de regio. Ook organiseren we de laatste zondag voor kerst de inmiddels traditionele Midwinterhoornwandeling.

Onze groep steekt haar nek uit om het Immaterieel Cultureel Erfgoed verder te promoten en te ontwikkelen.

Wij hebben een onderkomen in de kern van Eibergen mogen betrekken waar we met belangstellenden midwinterhoorns bouwen en ook informatie verstrekken.

De Midwinterhoorngroep Eibergen heeft een goede samenwerking met Het Assink Lyceum, locatie Neede. Wij hebben in de afgelopen jaren met een eigen ontworpen PowerPointpresentatie 250 leerlingen over de Midwinterhoorngeschiedenis geïnformeerd en met 100 leerlingen een midwinterhoorn gebouwd.

Wij halen de benodigde stammetjes voor het bouwen uit het bos en hebben het afgelopen jaar nagedacht over het herplanten er van en hoe dat er uit zou kunnen zien.

Uit die interne discussie kwam het idee om een plantage aan te gaan leggen. Een Midwinterhoornplantage aan de oever van rivier de Berkel, naast de nieuwe N18.

Daarnaast hebben wij contact gelegd met alle verenigingen uit de gemeente Berkelland en omgeving, om dit jaar met gemotiveerde belangstellenden de cursus “Train de Trainer” te starten.

Ambitie

Voor de komende termijn:

 • Bouwen van midwinterhoorns op Scholengemeenschap Het Assink, locatie Neede
 • Bouwen van midwinterhoorns in de WEMA, Eibergen
 • Leerlingen informeren en stimuleren bij de bouw van een midwinterhoorn, zo mogelijk in Eibergen
 • Leerlingen, onder leiding van een bevoegde docent, leren blazen op de midwinterhoorn
 • Uitrollen cursus “Train de Trainer” over Midwinterhoorngroepen in de regio
 • Omliggende Midwinterhoorngroepen informeren betreffende de cursus “Train de Trainer”
 • Ontwikkelen plan Midwinterhoornplantage
 • Ontwikkelen en realiseren van een Kunstwerk in de Midwinterhoornplantage

Voor de korte en langere termijn

 • Blazen bij Advents gelegenheden in de breedste zin
 • Midwinterwandelingen van andere groepen ondersteunen
 • Deelname aan Regionale optredens
 • Onderhoud van en verdere inzet voor ons Midwinterhoorn Atelier in Eibergen
 • Jeugd interesseren voor de midwinterhoorn traditie en onze vereniging
 • Onderhoud van de Midwinterhoornplantage
 • Onderhoud Kunstwerk in de Midwinterhoornplantage

Toekomst

Op basis van onze visie, missie en ambitie, rekenen wij als bestuur op een verdere groei en verjonging van de Midwinterhoorngroep Eibergen.

De verjonging dient voor een bestendige toekomst om onze bijna 50 jarige traditie in Eibergen in stand te kunnen houden.

Wij vervullen daarbij een ondersteunende rol betreffende een verdere bouw in het Voortgezet Onderwijs op het Assink locatie Neede en/of mogelijk in Eibergen en in ons Atelier.

Organisatie

De Midwinterhoorngroep Eibergen heeft vanaf 1973, onder leiding van de heer G. Hazewinkel, zich als blazersgroep in Eibergen en omstreken gemanifesteerd.

In 2013 werden we een vereniging met een bestuur van 5 personen en met statuten, waarna inschrijving bij de Kamer van Koophandel volgde. Ook werd onze vereniging aangemeld bij de Belastingdienst.

Midwinterhoorngroep Eibergen is te bereiken via:

Het bestuur

midwinterhoorn