2019-januari: Een hoorn maken op het Assink Lyceum in Neede

  • 1. Met dit gereedschap moet het lukken, maar na een oproep van “Omroep Gelderland helpt” komt er straks nog meer!

Ook de pers komt even kijken. Wat een oproepje in de krant voor gereedschap om een hoorn te maken niet allemaal kan doen…

https://www.tubantia.nl/achterhoek/leerlingen-assink-lyceum-in-neede-maken-hun-eigen-midwinterhoorn~a962f753/

Omroep Gelderland  komt ook op bezoek. Eerst voor een leuke reportage en later voor onze oproep voor gereedschap.
Het had een heel mooi resultaat waar we heel blij mee zijn!
Gelderlanders: bedankt!!

Ook het Achterhoeknieuws berichtte dat de hoorns klaar waren.

Leerlingen Assink sluiten midwinterhoornproject af

De leerlingen van het Assinket de door hen gemaakte midwinterhoorns. Foto: Geert van der Veer (Foto: )

NEEDE – Op 18 maart is het Midwinterhoorn bouwen met de leerlingen van het Assink uit Neede afgesloten. Toen hen in december werd gevraagd wie er tijdens de lesuren een midwinterhoorn wilden bouwen, kwamen er 21 reacties.De midwinterhoorngroep Eibergen werd hier enigszins door verrast en moesten er snel werk van maken om 21 stammetjes te bemachtigen. Maar toen de lessen in januari begonnen waren er genoeg stammetjes. De hoeveelheid gereedschap was nog wel een probleem, maar een oproep leverde het nodige op. Vanaf januari tot en met donderdag 14 maart is er elke week hard gewerkt door de jongeren. Elke maandag- en donderochtend werd er aan het bouwen van de hoorn gewerkt. Tussen het hakken en schuren door kregen de jongeren les in het bespelen van de midwinterhoorn.
De jongeren werden begeleid door de vrijwilligers van de Midwinterhoorngroep Eibergen. Afgelopen donderdag was de laatste les, alle gereedschapskisten werden op de kop gehouden en moesten daarna met de inventarislijst weer ingericht worden. Dit geeft weer de nodige gereedschapskennis.
Op maandag 18 maart was er een feestelijke bijeenkomst, nadat eerst de kennis van het midwinterhoornblazen was getoetst. Alle leerlingen kregen van voorzitter Marianne Hebels van de Midwinterhoorngroep Eibergen en Jacobus Trijsburg, voorzitter van de Geldersche Federatie Midwinterhoorngroepen, een oorkonde. Namens de schoolleiding kregen de vrijwilligers een bos bloemen voor hun inzet.
Nu hoopt de midwinterhoorngroep Eibergen, dat deze jongeren blijven doorgaan met midwinterhoorn blazen. Maar het belangrijkste is toch de kennisoverdracht, om op deze manier het gebruik veilig te stellen voor de toekomst.