Bouw’n en blaozen op de Brink in Eibergen

Door Rob Stevens / Achterhoek Nieuws

EIBERGENHet is nog zomer en dan al bezig met het bouwen van een midwinterhoorn? Wie in de­cember op zijn eigen hoorn een deuntje wil blaoz’n zal toch nu al moeten beginnen met bouwen van een hoorn. Vandaar dat don­derdag 5 september een `Wark-shop midwinterhoorn bouw’n’ is gestart in de WEMA. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. De kosten bedragen €75 voor de hele periode. De WEMA is het ei­gen clubgebouw van de midwinterhoorngroep Eibergen, op de Brink naast de Hema.

Geert van der Veer is bestuurslid van de midwinterhoorngroep Eibergen. Geert: “Bouwen is ge­woon doen maar voor blaoz’n is toch echt enige oefening nodig. Daarom hebben we een `warkshop midwinterhoorn blaozen’ in het leven geblazen. Onder vakkundi­ge leiding wordt belangstellenden dan de techniek van het blazen bij gebracht. En voor wie zelf (nog) niet over een hoorn beschikt is er wel eentje te leen. Vanaf dinsdag 3 september start de cursus voor beginnende midwinterhoornbla­zer (max. 10 pers.) In tien lessen worden de eerste blaastechnieken bijgebracht.

Wie interesse heeft in één van beide warkshop’s kan contact opnemen met Gerrit Keuper telefoon 06-50618474

De midwinterhoorngroep zit straks al weer een jaar in de WEMA. Het pand wordt gratis ter beschikking gesteld door Pil­len Assurantiën uit Beltrum. Het is voor de midwinterhoorngroep een prachtige mogelijkheid om vanaf die locatie het immateriële erfgoed `midwinterhoorn blaozen’ onder de aandacht te brengen.

De midwinterhoorngroep Eiber­gen is een actieve club. De midwinterhoorngroep was voorheen maar zes weken per jaar actief, nu is dat inmiddels bijna het gehele jaar. Behalve de beide cursussen is de groep ook alweer bezig met de organisatie van de bekende mid­winterhoornwandeltocht op 22 december. En ook op de scholen worden weer lessen voorbereid om met jongeren samen te bouwen aan een hoorn.

Gerrit vertelt nog over het nieuw­ste plan van de midwinterhoorn-groep Eibergen. Achter de scher­men is men bezig met de realisatie van een heuse midwinterhoorn-plantage. Daar komen bomen en vlierstruiken. Hoogst waarschijn­lijk op een perceel bij de Stokkersberg. Er zijn daarvoor al perspectiefvolle gesprekken gevoerd met de gemeente en de Marke Mallem. Op een terrein dat onder aan het talud van de N18 ligt zul­len de berken worden geplant die in de toekomst gebruikt worden om een fraaie midwinterhoorn van te bouwen. Een goede hoorn is licht tot sterk gebogen. In het bos moet je zoe­ken naar zo’n boom of elders. Bomen worden daarom op de plantage bewust zo geplant dat ze als vanzelf een beetje krom groeien. Omdat ze bijvoorbeeld in de schuinte van het talud van een sloot groeien. Vlierstuiken zijn weer nodig om de mondstuk­ken van de midwinterhoorn van te maken.
Kortom, een bedrijvig clubje die midwinterhoorngroep Eibergen. In zomer en winter!

 

Warksjop 1
Midwinterhoorn leren blazen bij Midwinterhoorngroep Eibergen.

Dinsdag 27 augustus is er om 19.30 uur een informatie moment in de WEMA, op de Brink te Eibergen

Dinsdag 3 september as. start de cursus voor beginnende midwinterhoornblazers. (max. 10 pers.)

In 10 lessen worden de eerste blaastechnieken bijgebracht.

De lessen vinden plaats in Kulturhus ’t Spieker op dinsdagavond vanaf 19.00 uur.

De kosten bedragen €.50,00 incl. lesmateriaal en koffie/thee.

Opgave via het secretariaat van de Midwinterhoorngroep Eibergen.

Telefoon/app: 06-50618474

E-Mail: b.midwinterhoorngroepeibergen@upcmail.nl

 

 

Warksjop 2 

Midwinterhoorn bouwen bij Midwinterhoorngroep Eibergen.

Donderdag 5 september zou de cursus Midwinterhoorn bouwen starten in Eibergen.
Helaas kan deze warksjop niet doorgaan!

Onder deskundige begeleiding gaan we samen (met max. 12 pers.) elke donderdagavond midwinterhoorns bouwen in de WEMA, aan de Brink.

Wij zorgen voor:

–              het materiaal als stammetje, vlierhout, lijm, klemmen, biezen, lak ed.

–              het gereedschap als trekmessen, zagen, gutsen met klopper, boren, kwasten ed.

–              het informatieboekje ”wett’n van toet’n en blaoz’n”

–              en elke avond koffie of thee

 

Gedurende het gehele proces ( 2 a 3 maanden) staan wij u met raad en daad ter zijde.

De kosten bedragen €.75,00 voor de hele periode.

 

Info via het secretariaat van de Midwinterhoorngroep Eibergen.

Telefoon/app: 06-50618474

E-mail: b.midwinterhoorngroepeibergen@upcmail.nl