.logo Midwinterhoorngroepeibergen

Na vele jaren als “los zand” nu een vereniging!

Op 10 juni 2013 was het zover dat via de notaris de “Midwinterhoorngroep Eibergen” officieel een feit werd.

Ons bestuur bestaat uit:

“Veurman”: Marianne Hebels-van Eijk

Penningmeester: Han Klein Willink

Secretaris:   Gerrit Keuper

Vice-secretaris: Geert van der Veer

Bestuurslid:  Wim Karel

 

Beloningsbeleid:
Het bestuur en leden van commissies ontvangen uit hoofde van hun functie daarvoor geen vergoeding. Onkosten daarvoor ten behoeve van de vereniging zijn wel declarabel.

Kamer van Koophandel: 58135049

RSIN/Fiscaalnummer: 8528.90.333

Werving gelden:
Inkomsten betreffen subsidie, optredens, bouwen hoorns, jaarlijkse wandeling, donaties en crowdfunding bij speciale acties.
Deze gelden worden volledig besteed aan het realiseren van het voorgenomen beleid.

Beleidsplan op hoofdlijnen:
– Instand houden en zo mogelijk uitbreiden van het Immaterieel Erfgoed.
– Jeugd interesseren voor de midwinterhoorntraditie en onze vereniging.
– Bouwen van de midwinterhoorn met jeugdigen en volwassenen.
– Blazen bij Adventsgelegenheden in de breedste zin.
– Ondersteunen midwinterhoornwandelingen van andere groepen.
– Realiseren Midwinterhoornplantage.

 

De vereniging is te bereiken via onze secretaris Gerrit Keuper, Beltrumseweg 30, 7151 EW Eibergen.

Tel. 06-50618474

Email: : b.midwinterhoorngroepeibergen@upcmail.nl